Berekenen van het gewicht van een vel papier:

Met een formule kan je het gewicht van een vel uitrekenen op basis van de breedte-, lengteformaten en het gramsgewicht van het vel.
(gebruik een punt tussen het getal en de decimalen).