Berekenen gramsgewicht papier van een brochure of folder:

Met een formule kan je het gramsgewicht van een papiersoort uitrekenen op basis van de breedte- en lengteformaten van het vel, het gewicht en aantal pagina’s van de brochure of folder.
(gebruik een punt tussen het getal en de decimalen).